Projekt grantPROGRES – Program Zwiększania Liczby Absolwentów na Kierunkach Kluczowych dla Gospodarki zakładał przyznawanie stypendiów przez całego okresu studiów dla połowy studentów kierunków:

Projekt został zakończony. Szczegóły w biurze projektu przy ul. Żeromskiego 5, Kielce